Klub.Akva.SK
Klub.Akva.SK Úvodná strana
Klubová činnosť
Výsledky súťaží

Členovia klubu

Časopis "Akvárium"

Časopis
"nové Akvárium"


Chované ryby
Bezstavovce
Pestované rastliny
Klubová knižnica

Stanovy klubu
Orgány klubu
Prihláška
Darovanie 2% dane

klub@akva.sk

Prihlásenie


Zľavy pre členov poskytujú:


Naši priatelia:

Výsledkové listiny:

Medzinárodná výstava bojovníc Betta splendens 2007 (Akvaristická jeseň, 6.-7.10.2007, DK Ružinov, Bratislava)

1. súťaž miniakvárií na Slovensku (Akvaristická zima, 8.-9.12.2007, DK Ružinov, Bratislava)

Medzinárodná výstava bojovníc Betta splendens 2008 (Akvaristické leto, 31.5.-1.6.2008, DK Ružinov, Bratislava)

IV. kolo Majstrovstiev Európy Guppy-páry 2008 (Akvaristická jeseň, 11.-12.10.2008, DK Ružinov, Bratislava)

2. súťaž miniakvárií na Slovensku (Akvaristická zima, 29.-30.11.2008, DK Ružinov, Bratislava)

Medzinárodná výstava bojovníc Betta splendens 2009 (Akvaristická jeseň, 3.-4.10.2009, DK Ružinov, Bratislava)

3. súťaž miniakvárií na Slovensku (Akvaristická zima, 21.-22.11.2009, DK Ružinov, Bratislava)

Medzinárodná výstava bojovníc Betta splendens 2010 (Akvaristická jeseň, 2.-3.10.2010, DK Ružinov, Bratislava)

4. súťaž miniakvárií na Slovensku (Akvaristická zima, 4.-5.12.2010, DK Ružinov, Bratislava)

Medzinárodná výstava bojovníc Betta splendens 2011 (Akvaristická jeseň, 3.-4.9.2011, DK Ružinov, Bratislava)

Súťaž fotografií 2011 (Akvaristická jeseň, 3.-4.9.2011, DK Ružinov, Bratislava)

5. súťaž miniakvárií na Slovensku (Akvaristická zima, 10.-11.12.2011, DK Ružinov, Bratislava)

Medzinárodná výstava bojovníc Betta splendens 2012 (Akvaristická jeseň, 15.-16.9.2012, DK Ružinov, Bratislava)

6. súťaž miniakvárií na Slovensku (Akvaristická zima, 15.-16.12.2012, DK Ružinov, Bratislava)