Klub.Akva.SK
Klub.Akva.SK Úvodná strana
Klubová činnosť
Výsledky súťaží

Členovia klubu

Časopis "Akvárium"

Časopis
"nové Akvárium"


Chované ryby
Bezstavovce
Pestované rastliny
Klubová knižnica

Stanovy klubu
Orgány klubu
Prihláška
Darovanie 2% dane

klub@akva.sk

Prihlásenie


Zľavy pre členov poskytujú:


Naši priatelia:

Pozvánka a propozície:
stiahnite tu


Hodnotenie poroty:

Zloženie poroty: Peter Mrva (alias Peter-Trnava), Markéta Rejlková (alias Raviolka), Peter Szalay (alias Salik)

Kritéria hodnotenia porotou:
Využitie priestoru
Rastliny *
Živočíchovia *
Originalita
Celkový dojem

* (Rastliny, živočíchovia - hodnotí sa vhodnosť daného druhu pre miniakvária, kondícia, počet/seskupenie s ohľadom na nároky alebo vizuálny dojem, farebné sladenie a pod.)
Maximálny zisk je 10 bodov v každej položke, tj. 50 bodov od jedného porotcu a 150 bodov celkovo. Hodnotenie sa jednoducho sčíta, najlepšie umiestneniezíska miniakvárium s najvyšším bodovým ziskom. Nezabudnite, že hlasovaní poroty je iba doplnkové, hlavný hlas bude mať verejnosť.
Nech sa vám v súťaži darí!


Výsledky hodnotenia poroty:

1.-2. miesto Miloslav Pešek (č. 1, 122 b.) ------- 1.-2. miesto Michal Toufar (č. 17, 122 b.) ------- 3. miesto Štefan Vetrák (č. 9, 106 b.)

4. miesto Lukáš Štrba (č. 11, 104 b.) ------- 5. miesto Lukáš Štrba (č. 12, 102 b.) ----- 6. miesto Miloš Chmelko (č. 8, 99 b.)

7.-8. miesto Patrik Bíro (č. 4, 96 b.) ------- 7.-8. miesto Patrik Bíro (č. 6, 96 b.) ------- 9. miesto Milan Murko (č. 15, 93 b.)

10. miesto Martin Haláč (č. 2, 92 b.) ------- 11.-13. miesto David Augustovič (č. 10, 88 b.) ------- 10.-13. miesto Norman Durný (č. 13, 88 b.)

11.-13. miesto Branislav Barčin (č. 18, 88 b.) ------- 14. miesto Patrik Bíro (č. 5, 87 b.) ------- 15. miesto Alfonz Hraška (č. 7, 83 b.)

16. miesto Norman Durný (č. 14, 82 b.) ------- 17. miesto Branislav Barčin (č. 16, 75 b.) ------- 18. miesto Ľubomír Holubčík (č. 3, 73 b.)Výsledky hlasovania návštevníkov:

1. miesto Miloslav Pešek (č. 1, 47 hlasov) ------- 2. miesto Štefan Vetrák (č. 9, 38 hlasov) ------- 3. miesto Michal Toufar (č. 17, 23 hlasov)

4. Alfonz Hraška (č. 7, 6 hlasov) ------- 5. miesto Lukáš Štrba (č. 11, 5 hlasov)


Miniakváriá č. 3 (Ľubomír Holubčík) a č. 12 (Lukáš Štrba) získali 2 hlasy. Po jednom hlase získali miniakváriá č. 6 (Patrik Bíro), č. 8 (Miloš Chmelko),č. 10 (David Augustovič), č. 14 (Norman Durný) a č. 16 (Branislav Barčin).Podrobnosti ohľadom jednotlivých miniakvárií a ich hodnotenie nájdete v 9. čísle časopisu Akvárium.
Gratulujeme víťazom a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť!